Admin | Borang Baru | Laman Web UPE  
         
SKALA TAHAP KEPUASAN
Skala = 0 (Tidak Berkenaan)
Skala = 1 - 5 (Markah Penilaian)

Skala 1 = Sangat Tidak Memuaskan
Skala 2 = Tidak Memuaskan
Skala 3 = Agak Memuaskan
Skala 4 = Memuaskan
Skala 5 = Sangat Memuaskan
A : MAKLUMAT ASAS RESPONDEN
Sila tanda di petak yang berkenaan
A1 : Kumpulan
A2 : Jantina
A3 : Umur

Bagi kriteria B-D, sila nyatakan skala tahap kepuasan anda pada skala 1-5 dalam setiap kenyataan. Penilaian skala adalah seperti di bawah:

0 : Tidak Berkenaan
1 : Sangat Tidak Memuaskan
2 : Tidak Memuaskan
3 : Agak Memuaskan
4 : Memuaskan
5 : Sangat Memuaskan

B : URUSAN DI KAUNTER KHIDMAT PELANGGAN
Sila nyatakan tahap kepuasan berurusan dengan UPE, JPM pada skala1 - 5 dalam setiap kenyataan di bawah :.
BIL KENYATAAN TAHAP KEPUASAN
1. Bersifat mesra
2. Menggunakan bahasa yang sopan
3. Berusaha untuk memudahkan pelanggan
4. Berkemahiran dan cekap dalam menjalankan tugas
5. Memberi penjelasan yang tepat
6. Cepat dan responsif
7. Memberi layanan yang sama rata kepada semua pelanggan
8. Bijak mengawal emosi / bersikap profesional
 
C : KEMUDAHAN BERURUSAN SECARA LAIN
Berikut adalah pernyataan mengenai kemudahan berurusan yang anda lakukan selain daripada datang ke UPE, JPM. Dengan menggunakan skala berikut, nyatakan setakat manakah anda berpuashati dengan ciri-ciri kemudahan berurusan secara lain yang dinyatakan ini.
BIL KENYATAAN TAHAP KEPUASAN
1. Melalui telefon
2. Melalui surat
3. Melalui emel/portal
4. Melalui temujanji/bersemuka secara rasmi dengan pegawai
5. Melalui kaunter perkhidmatan/pertanyaan umum
6. Melalui forum rasmi seperti mesyuarat/seminar/taklimat dan sebagainya
 
D : KELENGKAPAN PEJABAT DAN KEMUDAHAN FIZIKAL LAIN
Sila nyatakan tahap kepuasan anda pada skala 1-5 dalam setiap kelengkapan dan kemudahan di bawah :
D 1: KELENGKAPAN PEJABAT
BIL KENYATAAN TAHAP KEPUASAN
1. Kaunter penyambut tetamu
2. Ruang menunggu
3. Kemudahan papan tanda arah
4. Kemudahan bilik mesyuarat
5. Kemudahan lif
6. Kemudahan untuk OKU dan warga emas
7. Kemudahan surau
8. Kemudahan bilik air
Seksyen Khidmat Pengurusan,UPE -  Hak cipta terpelihara